Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 28.02.2019 г.

Начална дата: 28.02.2019   Крайна дата: 08.03.2019   Дата на публикуване: 28.02.2019   Статус:   РОП номер

Описание:

 ПРЕДМЕТ:

"Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Селскостопанска академия.".

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Суходолска, №30, тел.: 02 812 75 05, факс: 02 812 75 15, е-mail: ssa@agriacad.bg 


Файлове:


Име Timestamp
Протокол_комисия Свали
Обява_Обществена_поръчка Свали
Инфо_Обява Свали
Документация Свали
Образци Свали
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Свали
Договор 03.04.2019 г. Свали