Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 15.02.2019 г.

Начална дата: 15.02.2019   Крайна дата: 06.03.2019   Дата на публикуване: 15.02.2019   Статус:   РОП номер

Описание:

 ПРЕДМЕТ:

"Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска академия".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Суходолска, №30, тел.: 02 812 75 05, факс: 02 812 75 15, е-mail: ssa@agriacad.bg 


Файлове:


Име Timestamp
Протокол Комисия Свали
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Свали
Обява Свали
Информация обява Свали
Образци Свали
Информация към обява за събиране на оферти Свали
Договор 02.04.2019 г. Свали