07.11.2012

По време на форума ще бъдат дискутирани стратегическите насоки за развитие на научните изследвания в областта на хранителната индустрия – био и нанотехнологиите, здравословните храни, екологосъобразните и енергоспестяващи производства.   Колеги, ...

Прочети
01.11.2012

Уважаеми колеги, Скъпи деятели на непреходната мисия за утвърждаване на българската наука, образоване, култура и бит, приемете както от мое име, така и името на цялото ръководство на Селскостопанска академия най-сърдечни поздрави по повод днешния св...

Прочети
30.10.2012

В изпълнение на Заповед № РД–07-247/30.10.2012 г. на Председателя на ССА., във връзка с неточности в Процедурните правила за провеждане на конкурси за директори в структурните звена в системата на ССА, приети от Управителния съвет на ССА, на основани...

Прочети
30.10.2012

  Селскостопанска академия е единствената по рода си организация в България, която чрез научно – приложната си дейност и изследвания обслужва земеделието във всичките му аспекти – растениевъдство, животновъдство и хранителна индустрия, каза проф. ...

Прочети
26.10.2012

За България, за която земеделието е традиционен поминък, съдба и бъдеще, селскостопанската наука е от емблематично значение, каза в приветственото си слово проф. Славейков. Нейните достижения дават стабилната основа, която поставя жалоните и град...

Прочети
25.10.2012

  Уважаеми колеги,Заповядайте на честването на 130 годишния юбилей на Селскостопанска академия, което ще се отбележи от 11 ч. в сградата на ул. „Суходолска” № 30. За Ваше улеснение е организиран служебен транспорт, който ще тръгне от служебния вхо...

Прочети
25.10.2012

  Електронната информационна система на почвите е част от дългосрочната стратегия за развитие на земеделието и аграрните науки, която ще бъде разработена от звената на Селскостопанска академия, съобщи проф. Славейков. Тя ще обхваща и създаването н...

Прочети
16.10.2012

  СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРСИ за ДИРЕКТОР на:   Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца Опитна станция по земеделие – Видин Опитна станция по земеделие – Лом Опитна станция по соята – Павликени Опитна станция по земеде...

Прочети