14.01.2013

  Тютюневите компании на българския пазар, които се стремят да изкупуват качествен тютюн, са заинтересовани фермерите да получават сертифицирани, качествени тютюневи семена, гарантиращи автентичност на българските сортове. До преди 10 години тютю...

Прочети
10.01.2013

  Колеги заповядайте! Дискусията, която ще се проведе на 11.01.2013 г. (петък) от 11 ч. в зала №1 на Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково - Пловдивска област, ще бъде отворена за журналисти.

Прочети
09.01.2013

  Преведени са и заплатите за ноември и декември 2012 г. на всички, ангажирани в научните звена на Академията. Изключение прави само Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, заради наложени санкции. Причината е, че деветимата...

Прочети
18.12.2012

  Дължимите работни заплати и осигуровки на работещите в Селскостопанската академия са около 3.6 млн. лв. за ноември и декември. Бюджетът на Академията беше намален в началото на годината с оглед планираното й преструктуриране, но то се забави и т...

Прочети
12.12.2012

  СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за ДИРЕКТОР на:   ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЛИВЕН Длъжностни и квалификационни изисквания към кандидатите за директор: 1. Висше образование с образователна степен „магистър” (в областта на аграр...

Прочети
05.12.2012

  По Оперативна програма ”Рибарство” у нас вече има реализирани проекти за рециркулационни системи за производство на хищни видове, преди всичко бяла риба и европейски сом. Тази тенденция ще продължи, защото месото на хищните видове риби е с много...

Прочети
03.12.2012

  Проектът ще осигури на новите попълнения в редиците на аграрната наука директни контакти с колегите им от сходни научни направления в Европа, допълни координаторът доц. Иван Янчев. Младите учени ще имат възможност да участват в съвместни проекти...

Прочети