24.07.2019

В периода 10-19 юли 2019 г. в провинция Дзянси, Китай, беше проведен българо-китайски семинар на тема „Земеделие, селскостопанска наука и технологии”, организиран съгласно съвместна декларация за намерения за сътрудничество между Министерството на з...

Прочети
11.07.2019

На 9 юли Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) - София към Селскостопанска академия проведе поредния научен семинар с актуална лекция от изследователската практика на Лабораторията си по радиоекология и радиоизотопн...

Прочети
11.07.2019

На 10 юли в Института по аграрна икономика (ИАИ) - София, към Селскостопанска академия, се проведе семинар с участие на пристигнали преподаватели и студенти от Шанханския Жиао Тонг университет. Висшето учебно заведение е един от най-престижните акаде...

Прочети
08.07.2019

Част от колектива на Научен център по земеделие - Търговище към Селскостопанска академия се радва на новата си придобивка - комбайн, който веднага влиза в действие в сезона на жътвата.„Пожелаваме си безаварийна жътва!“, заявиха експерти и работници ...

Прочети
05.07.2019

Научно-приложен проект за „Възможностите за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадните води и ефекта им за устойчивото земеделие“ представиха учени на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия и експерти от „Со...

Прочети
05.07.2019

На 4 юли в овцефермата на Научен център по земеделие - Търговище се проведе открит ден по Национален научен проект „Репробиотех“. Център на събитието бе демонстрацията по лапароскопско и цервикално осеменяване, която проведоха доц. д-р Никола Методие...

Прочети
05.07.2019

Семинар на тема „Съдържание на естествени и техногенни радионуклиди в български почви и радиологично състояние на питейни и минерални води в страната“ ще се проведе на 9 юли от 10,30 часа, в зала „Проф. И. Гърбучев“ на Института по почвознание, агрот...

Прочети
26.06.2019

Проф. д-р инж. Мартин Банов е новият председател на Селскостопанска академия, назначен със заповед на министър председателя. Той бе представен пред колектива на Централното управление на Академията от Любен Татарски - началник на кабинета на министър...

Прочети