01.04.2020

В рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 се проведе Конкурс за иновации, организиран от Съюза на изобретателите в България. На него Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) – Казанлък, който е в структурата на Селск...

Прочети
30.03.2020

Институтът по животновъдни науки (ИЖН)– Костинброд, водещо научно звено в ресорния сектор чрез системата на Селскостопанска академия (ССА), бе удостоен с Грамота в раздел „Животновъдство“ от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изл...

Прочети
26.03.2020

Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево, като научно звено от структурата на Селскостопанска академия, създаде първия български хибрид слънчоглед, в който чрез селекция са включени гени за устойчивост срещу паразита синя китка. След успеш...

Прочети
24.03.2020

Във връзка с приключилия конкурс по НП „Млади учени и постдокторанти” 37 млади учени са одобрени за участие във втория етап на програмата, както следва:Институт по консервиране и качество на храните - ПловдивИван Бакалов Живка ГорановаСтоил ЖелязковИ...

Прочети
21.03.2020

На 12 и 13 март 2020г в Опитна станция по земеделие – Хан Крум се проведе на доброволни начала резитба на лозята на станцията. Усилията на директори, счетоводители и академичен персонал от опитните станциите в Лом, Павликени, Лозница, Самоков , Къ...

Прочети
20.03.2020

През 2020 г. Институтът по консервиране и качество на храните (ИККХ)– Пловдив, като част от структурата на Селскостопанска академия, заслужи една от наградите й „Грамота“ в раздела „Научна дейност и разработки“ от Конкурса за иновации на Международна...

Прочети
18.03.2020

В периода 20-21 февруари 2020 г. в гр. Брюксел се проведе Международна конференция на тема: ”Инициативата БИОИЙСТ като движеща сила в контекста на Европейската зелена сделка”. Ключови лектори на конференцията бяха представители на ГД “Научни изследва...

Прочети
17.03.2020

Награда в раздел „Научна дейност и разработки“ от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 получи колективът от учени от Института по генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в град Садово и от Института по полски ...

Прочети