img

Мост за партньорство с грузински университети и институции по Програма „Еразъм + Agri-Lab“

08.11.2019

В края на месец октомври главен експерт от Дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ към Селскостопанска академия (ССА) взе участие в осъществяването на проект „Подобряване на уменията в лабораторната практика за специалисти в областта на хранителните продукти в Източна Европа” (Project KA2 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001) по европейската Програма „Еразъм + Agri-Lab“. Дейността по проекта се проведе в три различни институции на Република Грузия: Тбилиски държавен университет, Международен Кавказки университет, Тбилиси и в Централните лаборатории към Министерството на Земеделието.

Д-р Еман Муса Кадум от Централното управление на ССА участва и в практическия семинар с представители на партньорските организации по проекта. Българският учен изнесе доклад за процеса на вземане на проби от семена на земеделски култури и за показателите и параметрите, определящи качеството на посадъчния материал.

По време на работната програма по проекта ръководството на Международен Кавказки университет обяви желанието си за съвместно сътрудничество със ССА чрез подписване на Меморандум между двете институции.