img

Международният ден на Черно море 31 октомври 2019 г. беше отбелязан с Творческа вечер, съвместна инициатива на Агенция за социално развитие - Варна и Института по рибни ресурси - Варна.

04.11.2019

В истински празник за потребителите на ЦСРИ Вижън Развитие и ЦСРИ Вижън Арт се превърна Международния ден на Черно море. В една от залите на Аквариум - Варна бе експонирана изложба от фотографии, фотоколажи, Изобразително изкуство и Приложно изкуство. публиката също така имаше възможността да се наслади и на авторски стихотворения на Елена Бурова - участничка в ЦСРИ Вижън арт, както и на певческите умения на групата по Музика към ЦСРИ Вижън Развитие. Гостите на Творческата вечер разгледаха и експонатите в Аквариума.