Създаден в Добруджански земеделски институт - Г. Тошево. Сертификат № 10973